Patron

Kazimierz   ekslibris

 

Nasz patron to lekarz Kazimierz Zieliński

 

      Urodził się 4 marca 1889r. w Modliborzycach. Rodzina doktora Zielińskiego należała do modliborskiej elity. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem w Modliborzycach przy ulicy Piłsudskiego 17. Tam spędził swoje dzieciństwo
i lata młodzieńcze. Naukę rozpoczął w 1896 w Szkole Powszechnej w rodzinnej miejscowości, a od 1903 kontynuował ją w Gimnazjum w Janowie Lubelskim, po zakończeniu którego podjął dalsze kształcenie we Lwowskiej Szkole Felczerów. Otwierała się przed nim wspaniała perspektywa przyszłości – mógł zostać we Lwowie. Powrócił jednak do Modliborzyc, właśnie tutaj w rodzinnej miejscowości pragnął nie tylko leczyć, ale i działać na innych polach. Rozpoczął działalność społeczno-kulturalną i oświatową.

     Wiedział, że jego obowiązkiem jest opieka medyczna wszystkich potrzebujących, a szczególnie najbiedniejszych
i dzieci. Uważał, że jako lekarz ma nie tylko leczyć, ale również zapobiegać chorobom, poprzez podnoszenie poziomu higieny i prowadzenie działań profilaktycznych. Podjął próbę rozbudzenia wrażliwości oraz zachęcał do działania
i współpracy społeczność Modliborzyc. To właśnie dzięki zaangażowaniu doktora Zielińskiego w okresie międzywojennym tak aktywnie działały organizacje na terenie parafii i gminy. Swoją działalność społeczną rozpoczął w Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej, które powstało w 1918r. Będąc patronem Stowarzyszenia przewodniczył wszystkim zebraniom. W skład Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej wchodziło m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Samarytanki. Pełniąc przez wiele lat w KSM funkcję Prezesa prowadził społeczną działalność, zachęcając młodzież do aktywnego życia kulturalnego oraz pracy na rzecz organizacji, kościoła i Ojczyzny. W czasie spotkań KSM wygłaszał referaty i odczyty zapoznając młodzież z kultur i historią Polski.

     Doktor Zieliński był współorganizatorem licznych imprez kulturalnych. To za jego przyczyną rozwijała działalność biblioteka kościelna. W 15 lecie istnienia KSM złożył sprawozdanie o stanie księgozbioru (120 tomów : zniszczone,
ale czytania. W 20 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza z inicjatywy doktora Zielińskiego zorganizowano akademię - czytano fragmenty „Ogniem i mieczem „ – śmierć Podbipięty, a on sam wygłosił odczyt na temat twórczości literackiej i zasług H. Sienkiewicza dla Polski. Bardzo uroczyście obchodzono Święto Chrystusa Króla oraz
św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.

     Dzięki aktywności prezesa KSM p. Zielińskiego organizowane były liczne wyjazdy druhen i druhów do innych KSM (do Goraja, Szczebrzeszyna, Zamościa) oraz na uroczystości odbywające się w innych okolicznych miejscowościach m.in. do Batorza w 1933r na odsłonięcie pomnika płk Marcina Borelowskiego, pseudonim Lelewel , do Potoka 24 maja 1936r na odsłonięcie i poświęcenie pomnika na grobie powstańców 1863r oraz w 1936
na obchody uroczystości 10-lecia założenia Stowarzyszenia w Potoczku i Wierzchowiskach.

     Duża popularnością cieszyły się liczne zabawy i przedstawienia organizowane przez LKSM m.in. – „Pożegnanie”, „To polityka”, „Farsa”, „Cyganka”, „Azjatka”, które przygotowywał wspólnie z p. Stefanem Kubickim – miejscowym farmaceutą. Aby urozmaicić życie społeczne i kulturalne lokalnej młodzieży był także współorganizatorem licznych kursów m.in. przysposobienia rolniczego do uprawy lnu, hodowli kwiatów doniczkowych oraz kulinarnych.

     Doktor Zieliński podejmował próby przekonania innych do współdziałania. Wiedział, że szerząc oświatę i ucząc higieny można wiele zdziałać. Był współzałożycielem Polskiego Czerwonego Krzyża w naszej miejscowości.
Na zebraniu organizacyjnym 22 grudnia 1934r wygłosił referat o celach PCK. Został wybrany prezesem Koła PCK
w Modliborzycach. Funkcję tą pełnił nieprzerwalnie do 30 czerwca 1945r. Od samego początku bardzo aktywnie włączył się w działalność koła PCK. Przychodził na odbywające się kursy samorządowe sołtysów, pod sołtysów, radnych gminnych i gromadzkich w Modliborzycach i wygłaszał tam referaty o celach i działalności PCK. Równolegle z organizowaniem starszego pokolenia dążył do skupienia w szeregach PCK młodzieży szkolnej i w tym celu wygłaszał referaty w szkołach.

     Na terenie Modliborzyc organizowane były Tygodnie PCK, podczas których specjalnie powołana Komisja Sanitarna na czele z doktorem Zielińskim i wójtem gminy sprawdzała stan czystości i higieny we wszystkich sklepach , piekarniach, piwiarniach oraz posesjach mieszkańców Modliborzyc.

     Widząc zagrożenie zbliżającej się wojny w miesiącu kwietniu i maju wygłosił 5 odczytów o chorobach zakaźnych
i obronie przeciwlotniczo-gazowej w miejscowym Ognisku KSM oraz w ogniskach KSM w Potoczku, Kraśniku
i Janowie, a 25 czerwca referat dla lokalnej społeczności w Sali domu strażackiego w Modliborzycach.

     Wraz z wybuchem wojny doktor Zieliński oznajmił, że „ jako felczer, na terenie naszej gminy biednej ludności udzielać będzie bez płatnej pomocy lekarskiej”. Pracował z wielkim poświęceniem podając swoje leki i środki opatrunkowe. Podczas całego okresu okupacji udzielał bezpłatnych porad lekarskich biednej i wysiedlonej ludności, lecząc i wykonując zabiegi chirurgiczne. Nie sposób jest dzisiaj opisać jak wiele osób zawdzięczało mu zdrowie,
a w wielu przypadkach i życie. Wiele razy w czasie wojny udzielał także pomocy rannym partyzantom.

     Doktor Zieliński zawsze był gotowy udzielać porad, nieważne czy prosił o nią biedny czy bogaty. W swoim domu przy ulicy Piłsudskiego miał gabinet. Nikomu nie odmówił wizyty domowej, czy to w Modliborzycach czy też mieszkańcom okolicznych wiosek, którzy przyjeżdżali furmankami. Zawsze uśmiechnięty, mający czas dla swoich pacjentów.

     Po zakończeniu działań wojennych doktor Zieliński założył pierwszy w Modliborzycach Ośrodek Zdrowia w domu państwa Kucharskich . Wzmianki znajdujące się w dokumentach archiwalnych z 20 czerwca 1947r. informują
o Ambulatorium, którego kierownikiem był dr Kazimierz Zieliński. Natomiast w czerwcu 1948r pojawia się nazwa Ośrodek Zdrowia. Do końca swoich dni żywo interesował się sprawami Ośrodka , niosąc pomoc potrzebującym. Odszedł 16 grudnia 1954 r , cicho i spokojnie, tak jak szedł przez całe pracowite życie. Na jego pomniku widnieje napis „Lekarz pełen poświęcenia w dbaniu o zdrowie ludu Polskiego”. Wiele osób do dzisiaj pamięta
jak spacerował ulicami Modliborzyc z laseczką w ręku lub kiedy odpoczywał pośród róż w swoim przydomowym ogródku.

 

Grob Zielinskiego   Grob Zielinskiego

Grob Zielinskiego


     Doktor Zieliński w pamięci mieszkańców naszej gminy zapisał się jako wyjątkowa osoba: lekarz – humanista, umiejący patrzeć na człowieka nie tylko przez pryzmat medycznego przypadku, ale widzący pełne człowieczeństwo nierozerwalnie związane z takimi wartościami jak – wolność, godność, przyjaźń, braterstwo, szacunek i miłość.
Pan Kazimierz Zieliński należy do grona tych polskich lekarzy i pedagogów, którzy stanowią wzór dla innych. Pozostał w naszej pamięci jako człowiek wielkiego formatu, pełen radości i życzliwości dla innych.

     Patron to osoba zasłużona, darzona szczególnym szacunkiem, ciesząca się uznaniem społeczeństwa. Kazimierz Zieliński swoją postawą udowodnił, że można realizować swoje marzenia, można robić jak najlepiej to, co się lubi. Można być prawym człowiekiem.

 
Wygenerowano w sekund: 0.02
14,521,468 unikalnych wizyt