Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach

Wczoraj

Ponad pół wieku historii w telegraficznym skrócie

Gminna Biblioteka Publiczna istnieje od roku 1949. W aktach biblioteki, jak również Urzędu Gminy Modliborzyce, a także w archiwum, brak jest dokumentów o utworzeniu tej placówki. Na podstawie pierwszego wpisu w książce inwentarzowej przyjmujemy rok 1949 jako początek działalności tej placówki. Pierwszą siedzibą biblioteki było jedno małe pomieszczenie w Domu Strażaka przy ul. Partyzantów.

Budynek starej remizy

Biblioteka prowadzona była przez panią Irenę Stachurską. W latach 1951-1953 biblioteką kierowała pani Zofia Wąsik, w latach 1953-1957 GBP prowadzona była przez panią Danutę Molicką. W tym okresie zmieniła się siedziba biblioteki; z Domu Strażackiego została przeniesiona do domu prywatnego państwa Zdybickich.

dom państwa Zdybickich

Następnie siedzibą był budynek Gromadzkiej Rady Narodowej. W okresie 1957-1989 biblioteką kierowała pani Zofia Wąsek. Biblioteka z budynku Gromadzkiej Rady Narodowej została przeniesiona do domu prywatnego państwa Tylusów przy ul. Partyzantów.

dom państwa Tylusów

Pani Zofia Wąsek kierowała placówką przez 32 lata. W tym czasie powstało 10 punktów bibliotecznych . Przez krótki okres czasu z Panią Zofią Wąsek pracowały panie: Maria Mazurkiewicz i Wiesława Skrzypek. W 1983 roku utworzono Oddział dla Dzieci w Modliborzycach, pracą oddziału kierowała pani Wiesława Turek. W 1989 roku pani Zofia Wąsek przeszła na emeryturę, a kierownikiem GBP z siecią trzech filii została pani Wiesława Turek. W 1990 roku biblioteka zmieniła lokalizację. Została przeniesiona do lokalu w Urzędzie Gminy w Modliborzycach. Lokal o powierzchni 120 m2 został zaadoptowany na bibliotekę. Poza działalnością czysto merytoryczną biblioteka była organizatorem wielu spotkań z ciekawymi ludźmi. Biblioteka zajmowała się także organizacją konkursów czytelniczych i rysunkowych, lekcji bibliotecznych, wieczorków literackich i wielu innych zajęć dla dzieci i młodzieży. Jedną z ciekawszych form była organizacja Dni Kultury Oświaty Książki i Prasy z pochodami bohaterów książek W 2003 Pani Zenobia Trójczak została powołana na stanowisko dyrektora GBP. W latach 2003-2004 biblioteka przystąpiła do współzawodnictwa na najaktywniejszą bibliotekę publiczną woj. lubelskiego "Biblioteka - Czytelnik- Środowisko". GBP Modliborzyce zajęła I miejsce w edycji powiatowej i II miejsce w województwie w kategorii bibliotek gminnych. W tym też czasie GBP i filie zmieniły swój wystrój, przeprowadzona została selekcja i reklasyfikacja księgozbioru. W 2004 roku Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do akcji "IKONKA" i od tego momentu udostępnia czytelnikom Internet - wykorzystując trzy komputery. Od 2005 roku Gminna Biblioteka Publiczna wydaje wspólnie z Urzędem Gminy kwartalnik "Wieści Gminne". W 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna zdobyła III miejsce w konkursie "Pamięć przeszłości", zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.

Dziś

Dzisiaj bibliotekę stanowią: Gminna Biblioteka Publiczna z oddziałem dla Dzieci, Filia w Stojeszynie Pierwszym, Wierzchowiskach Pierwszych oraz Wolicy Pierwszej. W ciągu roku kalendarzowego rejestrujemy ponad 1700 czytelników, ok. 6 474 odwiedzin i 40 547 wypożyczeń . Zdecydowana większość funduszy na zakup nowości pochodzi ze środków gminnych, część zakupów dokonywana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna kontynuuje projekt "Teatroterapia" oraz realizuje kolejny "Bezpieczne wakacje" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Biblioteka bierze udział w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, podczas którego organizowane są imprezy promujące czytelnictwo. Od 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna organizuje konkurs fotograficzny "Gmina w fotoobiektywie". W 2007 roku odbył się pod hasłem "Z biegiem Sanny i pod prąd" a w 2008 roku pod hasłem "Najpiękniejsze zakątki naszej gminy". W 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna realizowała projekt "Teatroterapia" w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W roku 2009 odbył się konkurs fotograficzny pt. "Uchwyćmy przeszłość naszej Gminy", natomiast w 2010 roku tematem były "Leśne Uroczyska".

 

 

 

budynek Gminy biblioteka

            Budynek Urzędu Gminy w Modliborzycach                                          Wejście do biblioteki

 
Wygenerowano w sekund: 0.02
14,521,399 unikalnych wizyt