Filie GBP

 

mapa

 

                – Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach

        •  – Filie Gminnej Biblioteki

 

Filia w Stojeszynie Pierwszym


Budynek

   16 stycznia 1964 roku Franciszek Tutka i Tadeusz Nowogrodzki założyli Filię Biblioteczną w Stojeszynie Pierwszym. Budynek Szkoły Podstawowej był pierwszą siedzibą biblioteki, która w latach późniejszych wielokrotnie się zmieniała:
W latach 1964 – 1966 – Szkoła Podstawowa w Stojeszynie
W latach 1966 – 1970 budynek prywatny Jana Bosego
W latach 1970 – 1975 – Gromadzki Ośrodek Kultury w Stojeszynie
W latach 1975 – 1989 – Wiejski Dom Kultury w Stojeszynie
W latach 1989 – 2004 – Dom Strażaka
Od 07.01.2005 r. – budynek remizy OSP

Alfreda Gierłach          Pracownicy filii:

            Danuta Mazur (1964 – 1983)  
            Ewa Kamińska- Rząd (1983)
            Wanda Trójczak (1984 -1989)             
            Alfreda Gierłach (1989 – obecnie)


        
        Placówka na Stojeszynie Pierwszym prowadzi szeroko rozwiniętą działalność kulturowo- oświatową:
 •         Akcja "Ferie i wakacje w bibliotece"
 •         Wieczory poezji patriotycznej: Liryczne spotkania z poezją
 •         Lekcje biblioteczne
 •         Biblioteczne kolędowanie
 •         Tydzień bibliotek
 •         Konkursy rysunkowe, literackie, czytelnicze i geograficzne
 •         Warsztaty plastyczne
 •         Spotkania autorskie
 •         Montaże słowno- muzyczne
 •         Dyskusyjny Klub Książki (Publikowanie recenzji i artykułów członków DKK w kwartalniku "Wieści Gminne ", na stronie internetowej Instytutu Książki w Warszawie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
 •         "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 •         Pasowanie na czytelnika biblioteki
 •         Promowanie "Małej Ojczyzny" poprzez różnego rodzaju prace czytelników biblioteki (literackie, fotograficzne, rzemiosło artystyczne, plastyczne, muzyczne i teatralne)

 

 


 

Filia w Wierzchowiskach Pierwszych

 

Budynek

     Dnia 19 stycznia 1956 roku powołano do życia Filię Biblioteczną w Wierzchowiskach
        Pierwszych. Jej siedziaba była wiele razy przenoszona. Ostatecznie mieści się w budynku remizy OSP w Wierzchowiskach Pierwszych.

        1956-1958 - Pałac Dworski Wierzchowiska Drugie
        1958-1959-budynek prywatny Jana Ożoga-Wierzchowiska Pierwsze
        1959-1961-lokal Gromadzkiej Rady Narodowej-Wierzchowiska Pierwsze
        1962-1969-Dom Dworski-Wierzchowiska Drugie
        1970-1975-budyek prywatny Stefana Gilara- Wierzchowiska Drugie  
        1975-1994-budynek agronomówki  Wierzchowiska Drugie
Od 2 listopada 1994r.-lokal w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Pierwszych
      
Anna SajdakPracownicy filii:
1956- 1957- Zofia Kowal
1958- 1959- Wanda Gębala
1959- 1982- Alfreda Dec
1982- 1984- Ewa Wielgus
1984- nadal- Anna Sajdak
 Filia w Wolicy Pierwszej
Budynek
18.01.1967 roku została założona, przez Bolesława Drzazgę oraz Zbigniewa Siedlaczka, Filia Biblioteczna w Wolicy Pierwszej. Siedzibą biblioteki były odpowiednio:
 •         Dom prywatny Aleksandra Bosia
 •         Dom prywatny Zygmunta Piecha
 •         Od roku 2004- budynek Szkoły Podstawowej w Wolicy Pierwszej

Jadwiga Piech           Pracownicy filii:
           Kazimiera Piech (1967-1992)
           Jadwiga Piech (1992- nadal)


 

       
Placówka na Wolicy Pierwszej prowadzi działalność kulturalno- oświatową promującą bibliotekę w środowisku lokalnym:
 •          Spotkania z czytelnikami
 •          Głośne czytanie dzieciom
 •          Wycieczki do biblioteki
 •          Konkursy czytelnicze i rysunkowe
 •          Lekcje biblioteczne
 •          Spotkania autorskie
 
Wygenerowano w sekund: 0.02
14,521,457 unikalnych wizyt